Sản Xuất và Phân Phối :

Công Ty TNHH Công Nghệ Sinh Học P1xel Việt Nam

Địa Chỉ :

Khu Công Nghiệp Đông Nam thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ : 092.579.6666